Privaatsuspoliitika

Üldine

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Erilahendused OÜ (edaspidi Erilahendused) veebilehel https://erilahendused.eu/ (edaspidi veebileht). 

 

Mõisted

 

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe külastaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad Erilahendused’le omalt poolt infot. Näiteks artiklite lugemine, teenuste tellimine või Erilahendused e-kirja teel ühenduse võtmine.

Teenused on kõik Erilahendused poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused.

 

Isikuandmete töötlemine

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega. Erilahendused kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

– kasutaja e-posti aadress – kasutaja liitumisel uudiskirjaga või e-kirja saatmisel;
– kasutaja nimi ja e-posti aadress – kasutaja poolt infopäringu tegemisel;
– veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixeli abil.


Isikuandmete kasutamine

Erilahendused kasutab isikuandmeid kasutajale teenuse osutamiseks, näiteks lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks ja 
kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest artiklitest, teenustest ja kampaaniatest, kuid seda vaid kasutaja eelneval nõusolekul.

Erilahendused kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

 

Milliseid isikuandmeid me kogume ja miks

Kommentaarid

Kui külastajad jätavad saidile kommentaare, salvestame kommentaarivormi andmed ning ka külastaja IP-aadressi ja veebilehitseja tunnuse.

Kontaktivormid

Kontaktvormilt saadetud info säilitatakse Erilahendused veebiserveris ja kliendihaldusprogrammis (CRM).

Küpsised

Erilahendused veebilehel kasutatakse küpsiseid, mille eesmärk on tagada parem kasutajakogemus.

Kasutades Erilahendused veebilehte, nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.

Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Enaik veebilehitsejad lubavad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. 

 

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus igal ajal:

– avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
– nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
– nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
– nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@erilahendused.eu vastavasisuline sooviavaldus. Kui kasutaja kuulub Erilahendused e-kirja tellijate hulka, on tal võimalik kustutada end nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

 

Andmete jagame kolmandate isikutega

Kolmas isik on Erilahendused partner ja teenusepakkuja, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Erilahendused kasutajale teenuseid. Erilahendused kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

– e-kirjade edastamise ja haldamise süsteemi;
– veebilehe majutust;
– veebilehe kasutusstatistika analüüsi;
– sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi;
– raamatupidamistarkvara kasutamist.

Lisaks eelnevas punktis nimetatud kolmandatele isikutele, edastab Erilahendused kasutaja isikuandmeid järgmistele partneritele:

– Google Analytics
– Facebook

 

Millised on õigused enda andmetele

Kui sul on sellel veebilehel kasutajakonto või oled kirjutanud kommentaare, võid taotleda faili meie poolt enda kohta käivate isikuandmetega, sh enda poolt sisestatud info. Võid ka taotleda kõigi enda kohta käivate andmete kustutamist. See ei puuduta andmeid, mida oleme kohustatud säilitama halduse, seaduste või turvalisuse vajadustest lähtuvalt.

 

Privaatsustingimuste muutmine

Erilahendused jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

 

Kontaktandmed

Erilahendused’ga saab isikuandmete küsimustes ühendust e-posti aadressil info@erilahendused.eu ja telefonil +372 53544794